RSS
Video

Kaufman: Proud of Adem Jashari

28 Feb

Krenarinë për Kosovën na e dha Adem Jashari

Ish anëtari i Asamblesë së New York-ut Stephen B. Kaufman (stiiven Kaufman), njëri ndër përkrahësit më të mëdhenj të shqipëtarëve, i cili për shqipëtarët është një shqiptaro – amerikan nga Bronxi, në pyetjen se çfarë ka për të thënë në pesëvjetorin e pavarësisë së Kosovës ai u përgjigj:
“Së pari është kënaqësi që më konsideroni si shqiptaro-amerikan. Ne duhet t’i kujtojmë dy gjëra: e para është forca dhe krenaria që na ka ardhur nga Adem Jashari i cili e sakrifikoi jetën e tij me 7 Mars 1998 për çlirimin e Kosovës dhe së dyti ne duhet të kujtojmë të pagjeturit, ku dihet se 1,780 njerëz akoma numërohen si të zhdukur dhe po-ashtu e kujtojmë dhe kërkojmë Prof. Ukshin Hotin.
Ne duhet t’i gjejmë se ku janë ata, dhe nëse ata janë të gjallë t’i sjellim në vendin e vet, nëse ata nuk janë të gjallë ne duhet të kemi ndonjë konkluzion që të dihet se për çka ata janë zhdukur dhe çfarë ka ndodhur me ta, pra kjo është një ditë e rëndësishme për shqiptarët.
Ndërsa 28 Nëntori është një ditë e rëndësishme për mua dhe gjithë shqiptarët sepse kjo është dita kur është lindur Adem Jashari, poashtu me 28 Nëntor 1443 Skënderbeu e çliroi Krujën dhe kështu këto ngjarje e bëjnë këtë datë më të rëndësishme.” përfundoi z. Kaufman.
Qazim Doda, New York

Adem Jashari gave us the pride for Kosova
Former member of the Assembly of New York Stephen B. Kaufman (stiiven Kaufman), one of the biggest supporters of the Albanians, who for Albanians is an Albanian-American from the Bronx, to question what has to say on the fifth anniversary of the independence of Kosovo, he replied:
“Firstly, it is a pleasure to see as the Albanian-American. We must remember two things: the first is the strength and pride that we come from Adem Jashari, who sacrificed his life on 7 March 1998 for the liberation of Kosovo, and secondly, we must remember the missing people, where it is known that 1,780 people are still counted as missing and also remember and ask for Prof. Hoti.”
We need to find out where they are, and if they are alive to bring in its place, if they are not alive we should have any rider to know why they are missing and what has happened to them, so this is an important day for the Albanians.
November 28 is an important day for me and all Albanians because it is the day when Adem Jashari was born, also on November 28. 1443 Skanderbeg liberated Kruja, so these events make this important date. ” Concluded Mr. Kaufman.
Qazim Doda/ KosovaPress

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on February 28, 2013 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: